Wat levert het op?

Benefits

Medewerkers voelen zich gewaardeerd, zijn productiever, energieker en ervaren minder stress.

Fysieke en mentaile fitheid op de werkvloer. Optimale omgeving creëren om optimaal te presteren.

Terugdringen ziekteverzuim, minder uitval van medewerkers wat resulteert in een fikse kostenbesparing.

Vorm van teambuilding/’funbuilding’ wat bevorderlijk is voor de groepscohesie onder de medewerkers.

Bewezen feiten

Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat medewerkers vinden dat werkgevers mogen ingrijpen wanneer de levensstijl het bedrijf schade toebrengt. Dit vanuit oprechte interesse in de medewerker.

Gelukkige medewerkers zijn tot 17% productiever dan medewerkers die om mentale of fysieke redenen minder lekker in hun vel zitten.

Gezonde en vitale medewerkers leveren een betere arbeidsbijdrage, zelfs tot op hogere leeftijd. Hierdoor is het een gezamenlijk belang voor de werknemer en werkgever.

Lager opgeleiden hebben vaak wel tijd om te sporten, maar geen geld. Hoger opgeleiden hebben vaak wel geld om te sporten, maar geen tijd.

Kom met ons in contact!

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Kom met ons in contact!

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bedankt voor de info, we nemen zo snel mogelijk contact met je op!